Polityka plików cookies

Polityka cookies

 1. Niniejsza witryna internetowa prowadzona pod adresem www.IC25.pl, (dalej Witryna) przeznaczona dla polskich użytkowników dostarczana jest przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946.
 2. Korzystając z Witryny zarejestrowany i zalogowany użytkownik (dalej Użytkownik) oraz niezalogowany odwiedzający Witrynę (dalej Odwiedzający) wyrażają zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika i Odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i Odwiedzającego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy i Odwiedzający korzystają ze stron internetowych;
  3. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i Odwiedzającego.
 5. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez kownika lub Odwiedzającego ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny celem tworzenia statystyk;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Odwiedzającego. W takim wypadku można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Odwiedzającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Witryny.

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.ic25.pl, prowadzonego pod adresem www.IC25.pl („dalej Serwis”).
  2. Wchodzący na strony i podstrony Serwisu oraz korzystający z niego przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.
  3. Operatorem Serwisu jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946 (dalej „Operator”).
  4. Serwisem w imieniu i na rzecz Operatora administruje Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385181, z kapitałem zakładowym wynoszącym 488.491.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-026-15-27 (dalej „Administrator Serwisu”).
  5. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca klientem Operatora, tj. posiadająca aktywny numer klienta, nadawany podmiotom dokonującym zakupu towaru lub usługi na cele związane z prowadzoną działalnością, nie będąca konsumentem, która założy konto w Serwisie lub wcześniej założyła konto w serwisie „Kupuj z nagrodami” (dalej „Użytkownik”).
  6. Przeglądanie treści zawartych na stronach Serwisu nie wymaga rejestracji.
  7. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:
   1. subskrypcję informacji handlowych, tzw. newsletterów, zawierających aktualne informacje o promocjach, wydarzeniach i nowościach;
   2. współzawodnictwo w konkursach, umieszczanych na stronach Serwisu;
   3. rejestrację w ramach Serwisu i założenie konta Użytkownika (dalej „Konto Użytkownika”).
  2. Newslettery są wysyłane przez Operatora poprzez moduł mailingowy wszystkim Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący ich adres elektroniczny. Otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z użyciem komputera, tableta, smartfona lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną), Andoid, OS lub Mac OS;
   2. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
   3. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;
   4. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
   5. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE9, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5, która powinna akceptować technologię „cookies”.
   6. Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.
  2. Serwis jest optymalizowany do rozdzielczości ekranu 1024x768.
  3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich.
  4. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do formularzy dostępnych w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  6. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator może przekazywać dane Użytkownika uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. REJESTRACJA W SERWISIE
  1. Operator zastrzega, że dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu możliwy będzie tylko dla niektórych kategorii Użytkowników.
  2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „[•]”.
  3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
   1. przypisanego mu numeru klienta Inter Cars S.A.;
   2. numeru NIP, a w dalszej kolejności także
   3. numeru telefonu,
   4. adresu poczty elektronicznej.
  4. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne.
  5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem podanych danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się danymi Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Użytkownika.
  4. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze funkcjonowaniem Serwisu tj. świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Operatora, w tym wszelkie usterki i nieprawidłowości techniczne, Użytkownik może składać pisemnie na adres Administratora Serwisu wskazany w pkt 1.4. Regulaminu.
  2. W opisie reklamacji należy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych składającego reklamację, a na kopercie umieścić dopisek „Reklamacje [• nazwa serwisu]”.
  3. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, według kolejności wpływu.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.
 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu jest Operator.
  2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
  3. Operator, na podstawie odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Administratorowi Serwisu, w zakresie niezbędnym do poprawnego działania Serwisu oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Operator, na podstawie odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Emocni.pl sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia mailingu, w tym rozsyłania newstelletrów.
  5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
  6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
  7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
  2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu, lecz nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
   1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
   2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegladarce.